Kliimakindluse tagamise hinnang

Kliimakindluse tagamise hindamine on kompleksne analüüs, mis aitab mõista, kuidas kliimamuutused võivad mõjutada investeeritavat infrastruktuuri. See analüüs hõlmab potentsiaalsete kliimariskide ja võimaluste hindamist eesmärgiga tagada investeeringute jätkusuutlikkus ja kasumlikkus muutuva kliima tingimustes. Hindamise peamine eesmärk on vähendada infrastruktuuri haavatavust pikaajaliste kliimamuutuste ees ning tagada kasvuhoonegaaside heitkoguste vastavus projektile seatud eesmärkidega aastaks 2030.

Kuidas see töötab
Finantseerimise saamiseks fondidest võib nõuda "kliimakindluse" hindamist. See hindamine arvestab kliimariske ja võimalusi, tagades, et projekt oleks kooskõlas pikaajaliste kliimaeesmärkidega. See kehtib vähemalt 5-aastase kestusega investeeringutele, hõlmates hooneid, võrguinfrastruktuuri ning erinevaid integreeritud süsteeme ja varasid.
  • Võimalike kliimamõjude analüüs infrastruktuurile;
  • Kliimamuutustele ja äärmuslikele ilmastikutingimustele vastupidavuse hindamine;
  • Kliimamuutustele ja ekstreemsetele ilmastikutingimustele vastupidavuse hindamine;
  • Riskide maandamise ja kliimamuutustega kohanemise strateegiate väljatöötamine;
Esita päring
SustainPro OÜ
Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Noole tee 16-3, 75304