SustainPro
Aby Twój biznes był bardziej zrównoważony

Misja
Naszą misją jest dostarczanie naszym klientom zrównoważonych rozwiązań. Stosujemy indywidualne podejście do wyznaczania celów i strategii zrównoważonych rozwiązań, znajdując odpowiednią równowagę pomiędzy zrównoważonym rozwojem, kosztami i ryzykiem, tak aby nasz klient osiągał strategiczną przewagę na rynku.
Wartości
 • 1
  Integralność w naszych działaniach
  Przy współpracy z naszymi klientami i ze sobą nawzajem kieruje nami uczciwość, zasady etyczne i zaufanie będące kamieniami węgielnymi naszych działań i kompasem naszych decyzji.
 • 2
  Nastawienie na zrównoważony rozwój
  Zrównoważony rozwój jest częścią naszego DNA. Uwidacznia się on w każdej komunikacji z naszymi pracownikami, społecznością, klientami, organami regulacyjnymi i pozostałymi interesariuszami.
 • 3
  Indywidualne rozwiązania dla klienta
  Nasze zrównoważone rozwiązania biznesowe dla każdego klienta opierają się na jego uwarunkowaniach, angażujemy się w strategię biznesową każdego klienta, dostarczając rozwiązań opartych na każdym przypadku, wspieranych przez globalne, holistyczne i biznesowe informacje o kliencie.
 • 4
  Siła z różnorodności
  Nasze usługi zapewnia zespół składający się z ekspertów wywodzących się z różnych środowisk kulturowych, stylów myślenia i doświadczenia międzynarodowego.
Nasze usługi
Pomagamy naszym klientom w skutecznym przestawieniu ich biznesu na zrównoważone rozwiązania.
Przygotowanie wniosków o finansowanie oraz realizacja projektów finansowanych z programów wsparcia.
Wspieranie naszych klientów w ocenie wpływu na środowisko i identyfikacji obszarów usprawnień ich działalności, prowadzących do ograniczenia emisji i oszczędności kosztów finansowych.
Wspieranie naszych klientów w rozwijaniu ich Strategii Zrównoważonych Rozwiązań przy uwzględnieniu kluczowych etapów rozwoju i ciągłości ich działalności gospodarczej.
Kim jesteśmy
Nasi specjaliści, z doświadczeniem w wielu sektorach i mający doświadczenie międzynarodowe, pomagają dostarczać klientom dostosowane do ich potrzeb rozwiązania biznesowe w zakresie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i zrównoważone modele biznesowe, aby zwiększać wartość marki i budować odporność biznesową.
Wiodący specjalista
w zakresie Strategii Zrównoważonych Rozwiązań
Wiodący specjalista
w zakresie Śladu Węglowego
Wiodący specjalista
w zakresie Finansowania Projektów
Zostaw zapytanie
SustainPro OÜ
Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Noole tee 16-3, 75304