Olelusringi hindamine (LCA)
LCA on meetod, mida kasutatakse toote, protsessi või teenuse keskkonnamõjude hindamiseks kogu selle elutsükli jooksul. See hõlmab tooraine kaevandamist, tootmist, transporti, kasutamist ja kõrvaldamist.
Olelusringi hindamise (LCA) eesmärk on anda terviklik ülevaade toote või teenuse keskkonnajalajäljest, aidates sidusrühmadel teha teadlikke otsuseid negatiivsete keskkonnamõjude minimeerimiseks ja säästva arengu edendamiseks. See meetod on väärtuslik tööriist keskkonnateaduse, tootedisaini ja säästva arengu valdkonnas.
Kuidas see töötab
Olelusringi inventuur
Eesmärgi ja ulatuse määratlus
Olelusringi mõju hindamine
Aruandlus ja ülevaade
Tõlgendus
SustainPro OÜ
Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Noole tee 16-3, 75304