SustainPro
Et muuta oma äri jätkusuutlikumaks

Missioon

Meie missiooniks on pakkuda oma klientidele jätkusuutlikke ärilahendusi. Jätkusuutlike eesmärkide ja strateegia seadmisel kasutame kohandatud lähenemisviisi, saavutades õige tasakaalu kestlikkuse, kulude ja riskide vahel, et tagada oma kliendile strateegiline eelis turul.
Väärtused
 • 1
  Ausameelsus meie tegevuses
  Ausus, eetilised põhimõtted ja usaldus on meie tegevuste nurgakivid, mis juhivad meie otsuseid koostöös klientidega ja omavahelisel suhtlemisel.
 • 2
  Pühendumus jätkusuutlikkusele
  Jätkusuutlikkus on osa meie DNA-st. See kajastub suhtluses meie töötajate, kogukonna, klientide, reguleerivate üksuste ja muude sidusrühmadega.
 • 3
  Individuaalsed kliendilahendused
  Meie jätkusuutlikud ärilahendused on kliendikesksed, kaasates iga kliendi äristrateegia arengusse, pakkudes lahendusi iga juhtumi põhjal, mis põhineb globaalsele, terviklikule ärikliendi teabele.
 • 4
  Tugevus mitmekesisuse kaudu
  Meie meeskond koosneb erineva kultuuritausta, mõtlemisstiili ja rahvusvahelise pädevusega eriala ekspertidest.
Meie teenused
Aitame klientidel edukalt suunata nende äritegevust jätkusuutlike lahenduste poole.
Rahastamistaotluste koostamine ja rahastatud projektide juhtimine.
Klientide toetamine jätkusuutlikkuse strateegia väljatöötamisel, arvestades nende äritegevuse arengu ja järjepidevuse põhietappe.
Klientide toetamine ettevõtte/toote süsiniku jalajälje hindamisel ja parendusvaldkondade väljaselgitamisel, mille tulemuseks on heitkoguste ja finantskulude kokkuhoid.
„Ei kahjusta oluliselt“ printsiip (ing.k. do no significant harm, DNSH) on uueks läbivaks põhimõtteks periooodi 2021-2027 struktuurivahendite, taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamisel, mis kohaldub kõikidele tegevusvaldkondadele.
Rohkem informatsiooni finantseerimise tingimustest saab EAS-i leheküljelt
https://eas.ee/grants/rohetoetus/
#boulder-accordion-collapse
Klientide toetamine nende toodete ja teenuste elutsükli hindamisel ning täiustuste valdkondade väljaselgitamisel, mille tulemuseks on heitkoguste ja finantskulude kokkuhoid.
Kes me oleme
Meie eksperdid on rahvusvahelise kogemusega erinevates keskkonnavaldkondades. Nad aitavad välja töötada kohandatud ärilahendusi, ning üle minna vähese CO2-heitega majandusele ja kestlikele ärimudelitele, et tõsta brändi väärtust ja suurendada vastupanuvõimet.
Jätkusuutlikkuse strateegia teenusjuht
Süsiniku jalajälje ja olelusringi hindamise teenusjuht
Projektide rahastamise teenusjuht
Esita päring
SustainPro OÜ
Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Noole tee 16-3, 75304