Ei kahjusta oluliselt hinnangu teostamine

„Ei kahjusta oluliselt“ printsiip (ing.k. do no significant harm, DNSH) on uueks läbivaks põhimõtteks periooodi 2021-2027 struktuurivahendite, taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamisel, mis kohaldub kõikidele tegevusvaldkondadele. „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõte tähendab, et majandustegevustega ei tohi tekitada olulist kahju ühelegi keskkonnaeesmärgile.
Kuidas see töötab
Fondide toetuse saamiseks peab taotleja „ei kahjusta oluliselt“ hinnagu esitama. Hindamisel arvestatakse ettevõtte tegevuse ja kavadatava projekti tegevuse mõjuga kuuele keskkonnaeesmärgile (taksonoomia määrus (EL 2020/852) artikel 9):
  • Kliimamuutuste leevendamine;
  • Üleminek ringmajandusele;
  • Kliimamuutustega kohanemine;
  • Saastuse vältimine ja tõrje;
  • Vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse;
  • Elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine.
Kuidas hinnang teostatakse?
Hindamine teostatakse kooskõlas Euroopa Komisjoni tehnilistele suunistega „Tehnilised suunised põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ kohaldamise kohta taaste- ja vastupidavusrahastu puhul“ .
1
Andmete kogumine: ettevõtte ja projekti tegevused
2
Mõju hindamine
3
Hinnangu esitamine
Esita päring
SustainPro OÜ
Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Noole tee 16-3, 75304