Süsiniku jalajälje arvutamine

Süsinikjalajälje (SJ) arvutus hindab ettevõtte keskkonnamõju ja selgitab välja täiustamisvaldkondi, mis aitavad kaasa heitkoguste vähendamisele ja ettevõtte finantskulude kokkuhoiule.
Süsiniku jalajäle arvutamisel võetakse arvesse kõiki ettevõtte tegevusega otseselt või kaudselt seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Pideva heitkoguste vähendamisega saavutab ettevõte eduka turukasvu, pakkudes turule süsinikuneutraalseid teenuseid ja tooteid.
Kuidas see töötab
Meil on igale kliendile individuaalne lähenemine ja iga projekti raamistik ning metoodika põhineb meie klientide vajadustel ja ootustel. Arvutamise põhimõte on järgmine:
Eesmärkide seadmine
Andmete kogumine
Mõjude hindamine
Aruandlus ja tulemuste avalikustamine
Ärialane peegeldamine
  • 1
    Kas ettevõte vajab keskkonnamõju hindamist?
  • 2
    Kas ettevõte peab heitkoguste vähendamist jätkusuutlikkuse strateegia osaks?
  • 3
    Kas ettevõte keskendub süsinikuneutraalsusele ja soovib täiustamisvaldkondade väljaselgitamist?
Esita päring
SustainPro OÜ
Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Noole tee 16-3, 75304