Roheaudit
«Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus»
Rohkem informatsiooni finantseerimise tingimustest saab EAS-i  leheküljelt

https://eas.ee/grants/rohetoetus/#boulder-accordion-collapse
Toetuse eesmärk
Ettevõtte ärimudelit muutvate arendusprotsesside elluviimine kooskõlas EL keskkonna- ja kliimaeesmärkidega, et Eesti ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised eksporditurgudel.
I etapp
Ettevõtte rohevõimekuse kaardistus, ettepanekud võimekuse tõstmiseks, tegevuskava välja töötamine (teekaart), süsiniku jalajälg, LCA, EPD jne.

Maksimaalne toetus 10 000 eurot.
II etapp
Ettevõtte CO2 emissioonide ja ressursikulu vähendamise meetmete juurutamine: uuringud, uue toote disain, verifitseerimine, patenteerimine, koolitamine.

Maksimaalne toetus 200 000 eurot.
Tilda Publishing
Mis on Roheaudit?
Keskkonnaaudit, mis hõlmab kogu tarneahela analüüsi, kasutades ringmajanduse põhimõtteid ja pakkudes organisatsiooni rohevõimekuse parandamiseks vajalikku teavet ja soovitusi. Roheaudit aitab  ettevõtte arengukava väljatöötamisel, pakkudes jätkusuutlikumaid alternatiive ja konkreetset teed nende rakendamiseks.
Kuidas Roheaudit läbi viiakse?
 • 1
  Organisatsiooni rohevõimekuse hindamine.

 • 2
  Äritegevuse (tootmine, tooted, teenused) ringsuse hindamine.

 • 3
  Ettevõtte ringsuse küpsusastme analüüs.

 • 4
  Ringmajandust ja kliimaneutraalsust hoogustavate lahenduste välja töötamine.

 • 5
  Arendusprioriteetide valimine ja teekaardi 2 aastaks koostamine.


Allikas: Eesti Disainikeskus,
juhend Ringdisaini audit
 • 1
  Organisatsiooni rohevõimekuse hindamine.

 • 2
  Äritegevuse (tootmine, tooted, teenused) ringsuse hindamine.

 • 3
  Ettevõtte ringsuse küpsusastme analüüs.

 • 4
  Ringmajandust ja kliimaneutraalsust hoogustavate lahenduste välja töötamine.

 • 5
  Arendusprioriteetide valimine ja teekaardi 2 aastaks koostamine.


Esita päring
SustainPro OÜ
Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Noole tee 16-3, 75304