Strategia Zrównoważonych Rozwiązań

jest takim planem działania zdefiniowanym przez daną organizację, w którym kluczowe aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) brane są pod uwagę dla jej długofalowego powodzenia. Wypracowanie Strategii Zrównoważonych Rozwiązań jest najskuteczniejszym sposobem zarządzania zagrożeniami z obszaru ESG, uzyskiwania odporności biznesowej oraz tworzenia wartości rynkowej
Strategia Zrównoważonych Rozwiązań jest mapą drogową opartą na modelu biznesowym danej organizacji, obejmującą struktury wewnętrzne, systemy zarządzania, dobre praktyki biznesowe oraz miary wyników, które wprowadza się na potrzeby kontrolowania i rozwiązywania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Jak to działa
Ocena zagrożeń
Audyt jakościowy i wdrożenie elementów kontrolnych
Niezależne sprawdzenie
Raport i ujawnienie informacji
Rozważania biznesowe
 • 1
  Czy w organizacji istnieje świadomość z zagrożeń i szans związanych z aspektami zrównoważonego rozwoju?
 • 2
  Czy regulacje formalne, kodeksy stron trzecich lub wymagania interesariuszy odnoszą się do aspektów zrównoważonego rozwoju?
 • 3
  Czy organizacja zdefiniowała strategiczny dialog z interesariuszami obejmujący kluczowe aspekty ESG?
 • 4
  Czy łańcuch wartości wymaga uzyskiwania wyników w zakresie środowiskowym, praw człowieka, bezpieczeństwa i zdrowia oraz aspektów społecznych?
 • 5
  Czy organizację dotknęły finansowo i/lub na polu wizerunku jakieś aspekty ESG i nie wprowadzono w związku z tym elementów ładu wewnętrznego i/lub systemów zarządzania, aby uczynić krok naprzód?​
Zostaw zapytanie
SustainPro OÜ
Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Noole tee 16-3, 75304